ASLI AYDEMİR AYTAÇ

Aslı Aydemir Aytaç, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden Executive MBA lisansüstü derecesini almış; Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne “misafir öğrenci” statüsüyle 1 yıl devam etmiştir.

Profesyonel yaşamına özel sektörde Doğan Yayın Holding bünyesinde başlamış; burada ve ardından çalıştığı dDf (Dream Design Factory)’de ulusal ve uluslararası markaların iletişimlerini tasarlayan ekiplerin farklı kademelerinde görevler almıştır. Türkiye’nin ilk KOBİ televizyonunda 2 farklı program hazırlayıp sunmuştur. Türkiye’nin ilk yönetişim modeliyle hayata geçen kamu-STK-özel sektör ortak projesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi’nin başlangıcından sonuna kadar her aşamasında İstanbul üzerinden Türkiye’nin kültürel ve sanatsal alanda tanıtılmasında görevler almıştır. 2000 yılından bu yana, İngilizce ve İtalyanca dillerinde profesyonel turist rehberliği belgesi sahibidir. Kamu sektöründe de çalışmış ve İstanbul’daki Tarihi Yarımada’nın Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2013 yılından bu yana Sola Unitas Coach Academy Fakülte Üyesi’dir.

İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya’da belli aralıklarla yaşamış; farklı kıtalarda birçok ülkeye seyahat etmiş ve etmeye devam eden Aslı, kültürü, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, “insan”a ve “insana dair” duygu ve detaylara büyük merak ve ilgi duymaktadır. Bu merak ve ilgi, organizasyonel ve bireysel ilişkilerde iletişimi güçlendiren ve engelleyen faktörler üzerine çalışmasını sağlamıştır. Aslı’nın vizyonu, sadece verimli çalışmaların ve hem kişisel hem organizasyonel üretkenliğin olduğu bir dünya; uzmanlık alanı ise İlişki Koçluğu’dur.

Koçluk yolculuğunda biri Londra merkezli olmak üzere iki farklı eğitim ile beraber Sola Unitas Coach Academy ve Success Motivation eğitimlerini almış; Paul Ekman International onaylı Duygusal Beceriler ve Yetkinlikler (Emotional Skills and Competencies-ESaC) ile Doğruluğu ve Güvenilirliği Değerlendirmek (Evaluating Truthfulness and Credibility-ETaC) eğitimlerine ek olarak The Gottman Institute onaylı Gottman Çift Terapisi ve European School Psychology Center for Training (ESPCT) onaylı Terapötik Kartlar eğitimlerini tamamlamıştır. Sola Unitas çatısı altında bireysel ve kurumsal eğitimler ve koçluk seansları vermekte; www.solaunitas.com web sitesinde makaleler yazmaktadır. NLP Master ve Hipnoz Uygulayıcısı da olan Aslı, ICF (International Coach Federation) tarafından MCC (Master Certified Coach) unvanına sahip Türkiye’deki sayılı koçlardan biridir.

Aslı Aydemir Aytaç’ın “Aslında Aşk” adlı bir kitabı ve Youtube’da “Aslı Aydemir Aytaç – Mutlu Bir İlişki için Birkaç Dakika” adlı bir kanalı bulunmaktadır. Aslı, Hakan’ın eşi, Hayal’in annesidir.