İNGİLİZCE ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Effective Presentation Skills in English

Özellikle uluslararası iş ortamında topluluk önünde konuşmak veya sunum yapmak, İngilizce seviyesi her ne olursa olsun pek çok kişi için zorlayıcı ve kaygı verici olabilir.

Aslında zor olan, doğru yerde hangi kalıp ve kelimelerin kullanılması gerektiğini bilmemenin getirdiği bir çekingenliktir. Dinleyicileri sıkmadan, dikkat çekilmek istenen noktalar ve vurgu gerektiren bölümlerde etkili sunum becerilerine sahip olmak süreci kolaylaştırır.

Eğitimin Amacı

Katılımcıların iş yerlerinde ya da akademik ortamlarda güvenli ve etkili bir şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için dilin kullanımı ile ilgili gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak. Katılımcıların orta seviyede bir İngilizce birikimi ile de kendilerini geliştirebileceklerine motive etmek ve bu konuda yol göstermek. İş İngilizcesi ile ilgili terminolojiye hakim olmak.

Eğitim İçeriği

•             Başarılı Bir Sunumun Özellikleri

•             Tonlama, Aksan, Vurgu

•             Etkili Dil Kalıpları, İçeriğe Uygun İfadeler

•             Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümlerinde Kullanılacak Dil Kalıpları 

•             Dilin Katılımcılar Üzerinde Olumlu Bir Etki Bırakma Amaçlı Kullanımı

•             İngilizce Sunum Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

•             İş İngilizcesi, resmi ve günlük dil kalıplarının kullanım yerleri

Kimler Katılabilir

Çalıştıkları kurumlarda İngilizce sunum yapmak durumunda olan çalışanlar, yöneticiler ve akademisyenler

Katılım için orta seviye (intermediate) İngilizce yeterlidir.

Eğitim Süresi

Sınıf içi eğitim 8’er saatlik 2 gün

Online eğitim 4’er saatlik 4 gün

Eğitim süresi katılımcıların daha çok uygulama yapmak ve geribildirim almak ihtiyacına göre uzayabilir.

Eğitim Kapasitesi

Online 15 kişi

Yorum yapın