İZOTOMİ SERTİFİKALI ANALİST (ICA) IZOTOMİ CERTIFIED ANALYST

13-19 yaş aralığında bulunan öğrencilerin değerlerini nicel ve nitel olarak analiz edebilme becerisi ve yetkinliği olan uzmanlar yetiştirebilmek için yapılandırılmış olan bir sertifikasyon sürecidir.

Program içeriğinde izotomi envanter okuma ve rapor yazımına ilişkin teknik detaylar ve iletişim incelikleri öğretilir.

Eğitim programı ICA olma sürecinin sadece ilk aşamasıdır. Programa katılanların ICA olma süreci aşağıdaki şekildedir.

  1. ICA Modül Eğitimi’ne katılmak
  2. Duygusal Okuma ve Mikro İfade Eğitimleri’ne katılmak
  3. En az ACC düzeyinde ICF sertifikasına sahip olmak
  4. Kendi başına minimum 5 İzotomi görüşmesi gerçekleştirmek

ICA’lar modül eğitimleri sonrasında İzotomi Görüşme raporları yakından takip edilir. İncelenen raporlar sonucunda S1 unvanı alıp almayacağı İzotomi Yönetim Ekibi tarafından belirlenir. İzotomi Yönetim Ekibi ICA atama tercihlerinde; rapor kalitelerine ve danışan iletişimini dikkate alır.

Eğitim Tarihleri: 

30 Kasım – 01 Aralık 2019 İstanbul, Nişantaşı

07 Aralık – 08 Aralık 2019 Ankara, Çankaya

Eğitim Ücreti: 990 TL + KDV

Eğitmen: Yeşim Erberksoy

Yorum yapın