KİŞİSEL FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Kişisel farkındalığı daha yüksek olan şirket çalışanları daha yüksek enerji ve tutku ile işlerine ve organizasyonlarına bağlanırlar. Bu durum hem iletişimlerine hem de performanslarına yansır. 

Eğitim İçeriği

  1. Ben kimim?
  2. Çevreme nasıl bir etki bırakıyorum.
  3. İletişim modelleri
  4. Zırh modeli
  5. Yaşamsal senaryolar
  6. Sistem düşüncesi
  7. Kişisel farkındalık ve performans

Eğitim Yöntemi

Eğitim atölye ortamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların liderlik yetkinliklerini deneyimleyerek öğrenmesi için uygulama ortamı sağlanır ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların liderlik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapabilecekleri bir içeriğe sahiptir.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar kendilerini ve diğerlerin anlama ve ilişkiyi yönetebilme konusunda önemli farkındalık sağlarlar.

Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi