12 Temmuz 2017 Paul Ekman Eğitimleri

Cutting Edge Behavioral Science for Real World Applications

Eğitimlerini, hayatının 40 yıldan fazlasını adadığı çalışmaları üzerine inşa eden Prof. Dr. Paul Ekman, dünya çapında üne kavuşmuş ve Time Dergisi tarafından yayınlanan “20. yüzyılda En Fazla İz Bırakan 100 Kişi” listesinde yer almıştır.

Paul Ekman 1934’te bir çocuk doktorunun oğlu olarak Washington D.C.’de dünyaya gelmiş; çocukluğu New Jersey, Oregon ve California arasında geçmiştir. Lisans eğitimini Chicago ve New York Üniversitelerinde tamamlamıştır. Doktorasını ise, Langley Porter Nöropsikiyatri Enstitüsü’nde bir yıl staj yaptıktan sonra, Adelphi Üniversitesi’nden 1958’de almıştır. 1971’de Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü (UASE – National Institute of Mental Health) Araştırmacı Bilimadamı Ödülü’nü almıştır. Bu ödülü daha sonra 1976, 1981, 1987, 1991 ve 1997 yıllarında tekrar almıştır. 40 yılı aşkın bir süre UASE, Ekman’ın çalışmalarını burslar, ödüller ve maddi kaynak sağlamak gibi çeşitli şekillerde desteklemiştir. 2001’de Ekman, John Cleese ile birlikte BBC için The Human Face (İnsan Yüzü) belgeselini hazırlamıştır.

1960-2004 yılları arasında Langley Porter Psikiyatri Enstitüsü’nde görev yapan Paul Ekman, profesör olduğu California Üniversitesi Psikiyatri Departmanı’ndan 2004’te emekli olmuştur.

Dr. Maureen O’Sullivan ile birlikte yürüttükleri, önceleri Diojen Projesi olarak bilinen Büyücüler Projesi (İng. Wizards Project) sırasında Ekman, insan yüzünde bu konuda doğuştan yetenekli olmayan ya da eğitim almamış kişilerin göremedikleri mikro ifadeler (mikro mimikler) (İng. Microexpressions) bulunduğunu ve bunların gözlemlenmeleri sayesinde yalan tespiti çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirilebileceğini savunmuştur.

İleriki safhalarda, tüm sosyal sınıf ve mesleklerden oluşan 15.000 denekle yürütmüş olduğu testlerin sonucunda, deneklerden yalnızca 50 kişinin hiç eğitimsiz başarılı yalan tespiti yapabildikleri görülmüştür. Bu doğal yetenkli bireylere Doğruluk Büyücüleri (Truth Wizards) denilmiştir.

Bununla birlikte, Yüz Hareketleri Tanımlama Sistemi (YHTS – Facial Action Coding System) adını verdiği bir sınıflandırma sistemi geliştirmiştir. Bu sistemin amacı insan yüzüyle oluşturulabilecek tüm ifadeleri belli kodlar vererek sınıflandırmaktır. Lie To Me dizisinin baş karakteri Dr. Cal Lightmen, Paul Ekman’dan esinlenerek başlamış ve yayına devam etmektedir.

Duygusal Beceriler ve Yetkinlikler (Emotional Skills and Competencies-ESaC) 

ESaC (Emotional Skills and Competencies) programı üç günlük, davranış bilimlerinde devrim niteliğinde bilgilerin olduğu bir programdır. Bu program, katılımcıları sözlü ve sözlü olmayan iletişim dili, yüz ve beden okuma teknikleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yaklaşımlarla donatacaktır. Bu program, önce kendi duygularınızı anlamanıza olanak sağlayacak; ardından size diğerlerinin duygularını okuma ve doğru iletişim ve ilişkiler kurma becerileri kazandıracaktır.

Yüz ifadeleri ve yüz okuma teknikleri yanı sıra, bu eğitim, vücut dili, ses, sözel tarz ve konuşulanlar olmak üzere dört önemli iletişim kanalı konusunda becerilerinizin artmasını sağlayacaktır. Eğitimin tamamında Paul Ekman tarafından onaylanmış güçlü eğitmenler ile çalışacak ve bu becerileri içselleştireceksiniz. Eğitim tamamlandığında “Yetkinlik Sertifikası” alınacaktır. Başvuru için  marketing@solaunitas.com adresine e-posta gönderebilir ya da +90 212 939 76 52 nolu telefon numarasından arayabilirsiniz. 

Doğruluğu ve Güvenilirliği Değerlendirmek (Evaluating Truthfulness and Credibility-ETaC) 

ETaC (Evaluating Truthfulness and Credibility) programı dört günlük bir programdır. Davranış bilimlerine dayanan bu eğitimin amacı, başkalarıyla doğru ilişki kurabilmek için hem kendi duygularınızı hem de diğerlerinin duygularını anlama yetkinliklerinizi ileri düzeye taşımaktır. Program, gerçeklerin ve yalanların arkasındaki psikolojik modelleri anlamayı, öğrenmeyi, düşünme ve konuşma arasındaki önemli noktaları “Hotspots” tanımlamayı, beş duyu aracılığıyla gözlemlenebilir ve işitilebilir iletişim kaçaklarını görmeyi sağlayacaktır. Bu program iletişimde bulunduğumuz kişileri okumak, gerçekliklerini ve güvenilirliklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Yüz ifadeleri ve yüz okuma teknikleri yanı sıra, bu eğitim, vücut dili, ses, sözel tarz ve konuşulanlar olmak üzere dört önemli iletişim kanalı konusunda uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. Bilimsel içerik analizi ile hafızayı öğrenecek, tanımlanan olayların kurgusal mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayabileceksiniz. Eğitimin tamamında Paul Ekman tarafından onaylanmış güçlü eğitmenler ile çalışacak ve bu becerileri içselleştireceksiniz. Eğitim tamamlandığında “Yetkinlik Sertifikası” alınacaktır.  Başvuru için  marketing@solaunitas.com adresine e-posta gönderebilir ya da +90 212 939 76 52 nolu telefon numarasından arayabilirsiniz. 

Kaynak: Sola Unitas