Etkin Yönetim Becerileri Eğitimi

Değişim Lideri

Sola Unitas Akademi “Etkin Yönetim Becerileri Eğitimi” klasik sistemlerden farklı olarak koçluk, mentorluk ve katılımcı yönetim yaklaşımını etkin yönetim becerilerinin temeline almıştır. 

Hayatımız süresince oluşturduğumuz kimliğimiz ve birlikte çalışmakta ve iletişimde olduğumuz kişilerin kimlikleri arasındaki farklar ve bu farkların ortaya çıkardığı davranış ve algı farklılıklarının neden olduğu bu çatışmalar, eğitim sırasındaki uygulamalarla değişen algılarımız sayesinde farklı bir boyuta taşınmaktadır.

1) Kendini tanıma

2) Karşındakini tanıma

3) Etkin yönetim becerileri

4) Durumsal liderlik

5) Duyguların yönetimi

6) Beceri setleri ve kompleks ilişkiler

Eğitim atölye ortamında, katılımcılara deneyimleme olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bilgilerin yanı sıra katılımcıların çatışma anlarındaki yaşanmışlıklarını paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapılacağı içerik ile tasarlanacaktır.

Etkin yönetim becerileri eğitiminde kişi kendisi ve iletişimde olduğu kişiyi anlamaya dair farkındalıkları yaşar ve liderlik becerileri edinir.

Her düzeyden yöneticiler, ekip olarak çalışanlar, müşteri ile temas halinde olanlar.

Maksimum 20 kişi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geçin!