İŞLETME GELİŞTİRME KOÇLUĞU EĞİTİMİ

İşletme Geliştirme Koçluğu işletmelerin iş modellerinin ve süreçlerinin yaratıcı düşünce sistemleriyle analiz edilerek geliştirilmesi için destek verilmesini kapsamaktadır. İşletmelerde yılların birikimi ve edinilen tecrübeler çalışanları ve liderleri yeni gelişmelere kapatır ve işletme körlüğü dediğimiz sorun ortaya çıkmaya başlar. İşletmelerin büyüme dönemlerinde var olan heyecan, tutku ve ilerleme isteği yerini hedef baskılarına, günlük işletme sıkıntılarına ve maliyet odaklı anlayışlara bırakır.

İşletmelerin gelişimi genellikle aşağıdaki grafiğe benzemektedir. Her işletme önce belirli hızlarda büyür ancak sonrasında var olan koşulların yeni düzeni karşılayamaması nedeniyle düşüşe geçer. Yukarıda belirtilen ilk eğri üzerinde A noktasındayken yeni bir eğri yaratabilen firmalar genellikle ikinci hızlı büyüme aşamasına geçebilirler.

İşletme Geliştirme Koçluğu Eğitimi’nin amacı işletme koçu olarak çalışacak kişilere işletmelerle nasıl diyalog kuracakları, gelişimi nasıl sağlayacakları ve işletmede nasıl sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebileceklerine ilişkindir.

Buna ilişkin olarak gerekli araçlar ve tekniklerin kazanımı eğitimin önemli parçaları olacaktır.

Eğitim içeriğinde aşağıdaki konularda bilgiler ve yöntemler verilecektir.

BBKD (Baseline Benchmark Knowledge Database)

İşletme uygulamaları için kullandığımız yüzlerce sektördeki en iyi uygulamalara yer veren süreç analizi ve gelişim modelleri.

Takım Gözlemleri

İşletmeyi yöneten takım ve/veya komitelerin gözlemsel incelemeleri ve takım gelişim önerileri paketi.

İşletme Vizyon Modeli

İşletmenin çalışanlarının ve kaynaklarının hedef ve vizyon ile hizalanması ve ilham verici faaliyetlerin düzenlenmesi

S Model Gelişim Çalışmaları

S Modeli Sigmoid eğrisine dayanmaktadır. Gelişimin yeniden başlatılabilmesi için ayrıntılı gözlem ve farkındalıkları içermektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir