Çatışma Yönetimi Eğitimi

Çayışma Yönetimi Eğitimi

Sola Unitas Akademi “Çatışma Yönetimi Eğitimi” klasik sistemlerden farklı olarak koçluk becerilerini temeline almıştır. Katılımcılar koçluk becerilerini kullanarak iş hayatında ve özel hayatta karşılaştıkları çatışmalara neden olan konuları çözmeyi, çözene kadar da bu durumu yönetmeyi tecrübe ederler.

Hayatımız süresince oluşturduğumuz kimliğimiz ve birlikte çalışmakta ve iletişimde olduğumuz kişilerin kimlikleri arasındaki farklar ve bu farkların ortaya çıkardığı davranış ve algı farklılıklarının neden olduğu bu çatışmalar, eğitim sırasındaki uygulamalarla değişen algılarımız sayesinde farklı bir boyuta taşınmaktadır.

1) Kendini tanıma

2) Karşındakini tanıma

3) Çatışma kaynaklarını belirleme

4) Çatışmada roller

5) Çatışma anında ne oluyor?

6) Çatışmayı önleyici davranış modeli

7) Çatışmada çözüm yaklaşımları

Eğitim atölye ortamında, katılımcılara deneyimleme olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların çatışma anlarındaki yaşanmışlıklarını paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapılacağı içerik ile tasarlanacaktır.

Çatışma Yönetimi eğitiminde kişi kendisi ve iletişimde olduğu kişiyi anlamaya dair farkındalıkları yaşar ve çatışma yönetimi becerileri edinir.

Her düzeyden yöneticiler, ekip olarak çalışanlar, müşteri ile temas halinde olanlar.

Maksimum 20 kişi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geçin!