Kurum İçi Koçluk Eğitimi

Kurum İçi Koçluk Eğitimi

“Kurum İçi Koçluk Eğitimi” özellikle yöneticinin, diğer insanları tanımlama ve onların yeteneklerinden faydalanma becerisi ile ilgilidir. Bu eğitim, lider olan ve lider olma potansiyeli olan herkes için transformasyon sağlayabilecek ve bunu sizin de gözle görülür şekilde fark edebileceğiniz bir yapıda tasarlanmıştır.

1) Sorumluluk alma ve müdahaleleri azaltma

2) Psikolojik blokların üstesinden gelme

3) Güven sağlama

4) Performans iyileştirme planı yapabilme

Eğitim atölye ortamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların liderlik yetkinliklerini deneyimleyerek öğrenmesi için uygulama ortamı sağlanır ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların liderlik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapabilecekleri bir içeriğe sahiptir.

Katılımcılar koçluk becerileri kullanımında geniş bir yelpaze kazanır ve edinimlerinin şirket içerisindeki kullanımının sağlayacağı faydaları deneyimler.

Tüm Çalışanlar

Maksimum 20 kişi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geçin!