Takım Koçluğu

Takım Koçluğu

Takım koçluğu, yüksek performanslı takımların oluşumuna ve sürekliliğine destek sağlar. Bunu şirketin kültürü haline getirir. Takım koçluğu değişim kültürünün sürekliliğini sağlama merkezlidir.

Takım koçluğuna şirketlerde ne zaman ihtiyaç duyulur:

-Organizasyonun değişim sürecinde.

– Takım iyi çalışmıyorsa, performansı düşükse.

– Yeni bir projenin başlangıcında.

– Yüksek performanslı bir takımın bir sonraki sürecinde.

– Takım içinde kişisel kavgalar, dedikodular olduğunda, iletişim bozukluğu yaşandığında.

– İşten çıkarımların arttığı anlarda.

– Sanal takımların işleyişini geliştirmekte.

Grup ya da takım koçluğu profesyonel bir koç tarafından yönetilen, organizasyonel ve bireysel amaçlara ulaşmak için birleştirilen enerjiyi, deneyimi ve katılımcıların bilgeliğini artırmak niyetiyle yaratılmış kolaylaştırılmış bir grup sürecidir. Takım koçluğu takıma bireylerden ve onların karşılıklı ilişkilerinden oluşan, ayrı hayatı olan canlı bir varlık, bir sistem olarak koçluk yapılmasıdır. Bu, takım performansı için gereken ön koşuldur. Her takım bir sistemdir. Her sistem içinde bulunan kişilerden farklı bir oluşuma sahiptir. Takım koçu takım üyelerine tek tek koçluk yapmaz; takımı bir bütün, sistem olarak ele alır. Böyle olunca da değişim, gelişim ve fark sistemde yaratılır. Sistem geliştikçe içindeki takım üyeleri de farklılaşacaktır. Güven takımların en önemli kavramıdır. Bir takımda güveni oluşturmak takım bir sistem olarak ele alındığında, çok daha etkili bir şekilde hayata geçirilecektir. Her oluşturulan ya da oluşan takım farklı özellikler taşır. Hiç bir takım birbirine benzemez. Takım yaşayan dinamik bir sistemdir; her olay, her davranış, her söz takımı değiştirir. Takımın kendine özgü bir kişiliği, farklı ruh halleri ve vizyonu vardır. Takım, sözel ve sözel olmayan kuralları ve değerleri olan bir kültürdür.

“Takımla beraber çalışmanın anahtar unsurları, değişimle nasıl başa çıkılacağını bilmek, çatışmaları çözebilmek ve potansiyele nasıl ulaşılacağını görebilmektir. Bir takımın ihtiyaçları üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı oranda takımın iyi çalışmasını sağlar.”   – Max DePree

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geçin!