Takım Olma Eğitimi

Takım Olma Eğitimi

Takım Olma Eğitimi ile yöneticilerin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisi edinmelerinin yanı sıra; takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğrenerek, takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim katılımcılarına aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmak hedeflenmektedir;

 

1) Stres yönetimi, stresle başa çıkabilme,

2) Sonuç odaklılık,

3) Başarıyı paylaşabilme,

4) Kişisel farkındalık,

5) Çatışmaları yönetebilme/çözebilme,

6) Doğru iletişim kurabilme,

7) Ortak hedef oluşturma,

Çalışmalarımızda sınıf içerisinde oluşturulacak atölye ortamı ile deneyimleyerek öğrenme yöntemi kullanılır. Çalışmada katılımcılar küçük gruplar içerisinde, katıldıkları uygulamalar ve karşılıklı geri beslemeler ilelaboratuar ortamında kendileriyle ve ilişki içerisinde oldukları herkesle olan etkileşimleriyle yüzleşirler ve bir takım içerisinde kendilerini ve diğerlerinin nerede olduklarına ve takımın dinamiklarini anlamaya dair beceri elde ederler.

Katılımcılar bu çalışma ile önce kendi ve karşılarındakini tanıma, sonrasında ise takımların amacına ve takım üyeleri arasındaki bağlantılara odaklanma yöntemlerini ve yüksek performans için gerekli olan takım içi güven ortamının sağlanmasını, çatışma yöntemlerini, bağlılık oluşturulması yaklaşımlarını deneyimleyerek kavrayacaklar.

Her düzeyden yöneticiler, ekip olarak çalışanlar.

Maksimum 20 kişi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geçin!