KURUM İÇİ KOÇLUK EĞİTİMİ

“Kurum İçi Koçluk Eğitimi” özellikle yöneticinin, diğer insanları tanımlama ve onların yeteneklerinden faydalanma becerisi ile ilgilidir. Bu eğitim, lider olan ve lider olma potansiyeli olan herkes için transformasyon sağlayabilecek ve bunu sizin de gözle görülür şekilde fark edebileceğiniz bir yapıda tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği

  1. Sorumluluk alma ve müdahaleleri azaltma
  2. Psikolojik blokların üstesinden gelme
  3. Güven sağlama
  4. Performans iyileştirme planı yapabilme

Eğitim Yöntemi

Eğitim atölye ortamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların liderlik yetkinliklerini deneyimleyerek öğrenmesi için uygulama ortamı sağlanır ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların liderlik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapabilecekleri bir içeriğe sahiptir.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar koçluk becerileri kullanımında geniş bir yelpaze kazanır ve edinimlerinin şirket içerisindeki kullanımının sağlayacağı faydaları deneyimler.

Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi