SATIŞ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Doğru bir satış karşınızdaki kişi ile doğru iletişim kurmakla başlar. Kişinin neye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilmek ve size anlattıklarını duymak, beklentilerini kendisinin de farketmesini sağlamak ve gerçekten ilgili ürün/ hizmetin tam da istediği şey olduğuna inanmasını sağlamak önemlidir. Satış aşamasında karşınızdakinin söylediklerinin yanı sıra geniş perpektifle ihtiyaclarına cevap verebilmek önemlidir. Bunun yolu ise kişiyi tam ve bütün olarak anlamaktan geçer.

Eğitim İçeriği

  1. Müşteriyi tanımak
  2. Satışta kullanılan iletişim dilleri
  3. Duygusal zekâ
  4. Etkili ilişkiler kurmak
  5. İkna teorileri
  6. Satış süreci ve satış becerileri

Eğitim Yöntemi

Eğitimler, öncelikle davranış değiştirmeye odaklanır. Birebir yapılan demo ve çalışmalar, değişikliklerin kişilerde otomatik olmasını sağlayacak ve gözle görülür davranış değişikliği yaratacaktır.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar karşısındaki kişi ile derin iletişim kurmanın yanısıra etkin satış becerilerini, ikna yöntemlerini ve bunu iletişimde nasıl kullanacaklarına dair yetkinlikleri elde edeceklerdir.

Kimler Katılmalı?

Satış departmanı çalışanları

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi

“Kurum İçi Koçluk Eğitimi” özellikle yöneticinin, diğer insanları tanımlama ve onların yeteneklerinden faydalanma becerisi ile ilgilidir. Bu eğitim, lider olan ve lider olma potansiyeli olan herkes için transformasyon sağlayabilecek ve bunu sizin de gözle görülür şekilde fark edebileceğiniz bir yapıda tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği

  1. Sorumluluk alma ve müdahaleleri azaltma
  2. Psikolojik blokların üstesinden gelme
  3. Güven sağlama
  4. Performans iyileştirme planı yapabilme

Eğitim Yöntemi

Eğitim atölye ortamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların liderlik yetkinliklerini deneyimleyerek öğrenmesi için uygulama ortamı sağlanır ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların liderlik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapabilecekleri bir içeriğe sahiptir.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar koçluk becerileri kullanımında geniş bir yelpaze kazanır ve edinimlerinin şirket içerisindeki kullanımının sağlayacağı faydaları deneyimler.

Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi