TAKIM OLMA EĞİTİMİ

Takım Olma Eğitimi ile yöneticilerin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisi edinmelerinin yanı sıra; takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğrenerek, takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Eğitim katılımcılarına aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmak hedeflenmektedir;

 1. Stres yönetimi, stresle başa çıkabilme,
 2. Sonuç odaklılık,
 3. Başarıyı paylaşabilme,
 4. Kişisel farkındalık,
 5. Çatışmaları yönetebilme/çözebilme,
 6. Doğru iletişim kurabilme,
 7. Ortak hedef oluşturma,

Eğitim Yöntemi

Çalışmalarımızda sınıf içerisinde oluşturulacak atölye ortamı ile deneyimleyerek öğrenme yöntemi kullanılır. Çalışmada katılımcılar küçük gruplar içerisinde, katıldıkları uygulamalar ve karşılıklı geri beslemeler ilelaboratuar ortamında kendileriyle ve ilişki içerisinde oldukları herkesle olan etkileşimleriyle yüzleşirler ve bir takım içerisinde kendilerini ve diğerlerinin nerede olduklarına ve takımın dinamiklarini anlamaya dair beceri elde ederler.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar bu çalışma ile önce kendi ve karşılarındakini tanıma, sonrasında ise takımların amacına ve takım üyeleri arasındaki bağlantılara odaklanma yöntemlerini ve yüksek performans için gerekli olan takım içi güven ortamının sağlanmasını, çatışma yöntemlerini, bağlılık oluşturulması yaklaşımlarını deneyimleyerek kavrayacaklar.

Kimler Katılmalı?

Her düzeyden yöneticiler, ekip olarak çalışanlar.

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi

Doğru bir satış karşınızdaki kişi ile doğru iletişim kurmakla başlar. Kişinin neye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilmek ve size anlattıklarını duymak, beklentilerini kendisinin de farketmesini sağlamak ve gerçekten ilgili ürün/ hizmetin tam da istediği şey olduğuna inanmasını sağlamak önemlidir. Satış aşamasında karşınızdakinin söylediklerinin yanı sıra geniş perpektifle ihtiyaclarına cevap verebilmek önemlidir. Bunun yolu ise kişiyi tam ve bütün olarak anlamaktan geçer.

Eğitim İçeriği

 1. Müşteriyi tanımak
 2. Satışta kullanılan iletişim dilleri
 3. Duygusal zekâ
 4. Etkili ilişkiler kurmak
 5. İkna teorileri
 6. Satış süreci ve satış becerileri

Eğitim Yöntemi

Eğitimler, öncelikle davranış değiştirmeye odaklanır. Birebir yapılan demo ve çalışmalar, değişikliklerin kişilerde otomatik olmasını sağlayacak ve gözle görülür davranış değişikliği yaratacaktır.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar karşısındaki kişi ile derin iletişim kurmanın yanısıra etkin satış becerilerini, ikna yöntemlerini ve bunu iletişimde nasıl kullanacaklarına dair yetkinlikleri elde edeceklerdir.

Kimler Katılmalı?

Satış departmanı çalışanları

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi

“Kurum İçi Koçluk Eğitimi” özellikle yöneticinin, diğer insanları tanımlama ve onların yeteneklerinden faydalanma becerisi ile ilgilidir. Bu eğitim, lider olan ve lider olma potansiyeli olan herkes için transformasyon sağlayabilecek ve bunu sizin de gözle görülür şekilde fark edebileceğiniz bir yapıda tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği

 1. Sorumluluk alma ve müdahaleleri azaltma
 2. Psikolojik blokların üstesinden gelme
 3. Güven sağlama
 4. Performans iyileştirme planı yapabilme

Eğitim Yöntemi

Eğitim atölye ortamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların liderlik yetkinliklerini deneyimleyerek öğrenmesi için uygulama ortamı sağlanır ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların liderlik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapabilecekleri bir içeriğe sahiptir.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar koçluk becerileri kullanımında geniş bir yelpaze kazanır ve edinimlerinin şirket içerisindeki kullanımının sağlayacağı faydaları deneyimler.

Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi