Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Sola Unitas olarak bizim görevimiz üst düzey başarılı yöneticilerin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerine yardım etmektir. Davranış değişiklikleri hem kendileri, hem de yönettikleri ekiplerin verimliliklerine katkıda bulunmalıdır. Yönetici koçu, tüm kaynaklarını “koçluk alan” üst düzey yöneticinin hizmetine sunar. Yönetici koçunun tüm amacı liderin ya da lider adayının gelişimi ve ileriye doğru adım atmasıdır.

1) Koçluk alan yönetici liderlik rolünde hangi davranışın istendiğine ilişkin açık bir anlayışa sahip olmalıdır. Eğer tam açıklıkla bu beklentiye sahip değilse istenen değişimi sağlamaları pek mümkün olmayacaktır. Bu durum özellikle CEO/Genel Müdür seviyesindeki yöneticiler için çok daha zordur.

2) Koçluk alan lideri etkileyen önemli pay sahiplerinin geri bildirimleri çalışma içerisinde mutlaka önemsenmelidir.

3) Koçluk alan liderin dışarıdan nasıl göründüğü çalışma arkadaşları, astları veya üstleri ile yapılan görüşmelerle belirlenerek, yönetici koçu tarafından analiz tamamlanmalı ve liderin farkındalığı için bu bilgiler paylaşılmalıdır.

4) Hangi davranışların değişmesi gerektiğine ilişkin yönetici koçu ve koçluk alan lider arasında açık bir anlaşma olmalıdır. Tecrübelere göre değişmesi gereken temel davranış stratejisi 1-3 arasındadır. Bu sayede en önemli ve katma değer yüksek davranış değişikliklerine odaklanılabilir.

5) Çalışmanın sonunda davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hedef analizi ve sonuçları değerlendirilir.

6) Bu değerlendirme sonrası gelişim süreci yeniden başlar.

İnsanlar genellikle C Level Yöneticilerin değişip değişemeyeceğini sorgularlar.

Cevap kesinlikle EVET!

Üst düzey yöneticilerin davranışlarındaki çok küçük bir değişiklik dahi organizasyonlarda ciddi etkilerde bulunur. Organizasyonel bakış açısı ile bakıldığında bir liderin kendi davranışını değiştirmesi organizasyonu değiştirmesinden çok daha önemli ve pozitif olabilir.

Tüm üst düzey yöneticilere verdiğimiz mesaj şudur; Diğerlerinin gelişimine destek olmak istiyorsanız, kendinizden başlayın.

Lider olarak başarınız sizin yaptıklarınızdan değil, liderlik yaptığınız insanların zaferlerinden yansımalardır.

1 Comment

  1. Yönetici koçluğu ve yalışanların yaşam koçluğu anlamında faydalı olacağımı düşünüyorum. İnsan kaynakları alanında dokuz yıl tecrübeye sahibim. İstanbul üniversitesi yaşam koçluğu eğitimimi tamamladım.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geçin!