YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK EĞİTİMİ

Şirketlerde pozisyonlar yükseldikçe, yöneticilerin deneyimli, işlerinde yetkin ve bilgili olduğu görülür. Yaşanan sorunların sebebi ise çoğunlukla iletişim kaynaklıdır. Yöneticilerin üst, ast ve eş düzeydeki iş arkadaşlarını, davranış ya da söylediklerinin yanı sıra duygu ve düşünce kalıpları ile anlamaları, geniş bir perspektife sahip olmalarını sağlar. Yöneticinin bu yöndeki farkındalığı ve yöneticlik yetkinliklerini birleştirmesi önemlidir.

Eğitim İçeriği

  1. Koçluk Nedir, Ne değildir?
  2. Temel Koçluk Becerileri
  3. İletişim Teorileri
  4. Çatışmada roller
  5. Alt Üst ve Eş Pozisyon İle İletişim
  6. Liderlik, Motivasyon İkna

Eğitim Yöntemi

Eğitim atölye ortamında, yöneticilere gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların yöneticilik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapılacağı içerik ile tasarlanacaktır.

Eğitimde Kazanımlar

Yöneticiler için koçluk eğitimi ile, yöneticiler, liderlik, motivasyon, delegasyon, ikna stratejileri ile ilgili edinecekleri yeni bakış açıları yanı sıra kurumlarında koçluk becerilerini kullanarak iletişim profesyonelleri olurlar ve yaşam dengelerini sağlarlar.

Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, Yönetici Adayları

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi