YÖNETİCİ KOÇLUĞU İÇİN GÜÇLÜ SORULAR

Yönetici koçluğu tüm koçluk alanları içerisinde en güçlü altyapıya ve geçmişe sahip olandır. Her ne kadar farklı örnekleri olsa da merkezinde liderliğin bir faaliyet olduğuna, pozisyon olmadığına, isim değil bir fiil olduğuna odaklanır. Yani özetle “lider olunur” ya da “lider doğulur”dan çok liderlik yapılır demenin daha doğru olduğuna inanır. Liderlik bir iletişim becerisidir ve belirli dereceye kadar bu beceriye sahipsinizdir. İşte bu yüzden yöneticilik ve liderlik karşılaştırmaları anlamsızdır. Yöneticilik bir unvan iken, liderlik bir yetkinlik setidir.

Geleneksel tanımlar, liderliği ve otoriteyi birleştirir. Bu tanım, liderliğin şirket ve topluluklardaki seçkin bir azınlığın işi olduğunu varsayar. Liderlik, zirvede olanlara aittir. Geleneksel liderlik anlayışı, 21. Yüzyıla ait zorlukların üstesinden gelmek için yetersizdir.

Bir koç olarak, günümüz şirket ve topluluklarının her seviyede liderlik yapan insanlara ihtiyaç duyduğunu anlamış olmalısınız. Liderlik artık yalnızca en tepedeki kişilerin işi değil.

Teknik sorunların mevcut bilgilerle çözülebilmesi mümkündür, organik ve insana ilişkin sorular ise daha karmaşıktır. Duygusal Zeka’nın ön plana çıkmasını gerektirir. Günümüz iş hayatı, insanların duygularını ve değerlerini içerir. İnsana dair organik ve karmaşık zorluklarla ilgili ilerlemeler, bizim gibi düşünmeyen insanların ilgisini çekmeyi gerektirir. Değişimin gerçekleşmesi için sistemdeki herkesin öğrenmesi, büyümesi, kendisini yönetmesi ve her zaman yaptığımızdan farklı şekilde müdahale etmesi gerekir.

Yönetici koçluğunun en faydalı olabileceği alanlardan biri de işte tam bu noktadır. Bugünün karmaşık sorunları, bir fark yaratmak için hepimizin liderlik becerilerine sahip olmasını gerektiriyor. Liderlik, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi biri için mevcut olan bir davranış modelidir. Liderlik bir fiil olduğunda, her yerde liderlik ve yönetici koçlarına ihtiyaç duyarız.

Bir yönetici koçu olarak danışanlarınıza daha ustaca yardımcı olmak ve onlara önderlik etmeleri için fırsatlar sunmak için güçlü soruları kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte başlamanız için bazı örnekler:

1. Yönetici Koçluğu Sırasında Zorluğu Ortaya Çıkarmak

Yönetici koçluğu yaptığınız danışanınızın veya iş arkadaşınızın liderlik yapmak istediği durumun karmaşıklığını ortaya çıkarmasına yardımcı olacak sorular:

 • Hangi varsayımlarda bulundun?
 • Kimin farklı bir bakış açısı var?
 • Diğer olası yorumlar nelerdir?
 • Kimler bu konuyla ilgileniyor?
 • Farklı paydaşlar hangi değerleri temsil ediyor?
 • Neye sadıklar?
 • Bu durumu bu kadar karmaşık yapan nedir?
 • Sistem kimin için çalışıyor?
 • Sistem değişmezse ne olur?
 • Şimdiye kadar neler denedin?
 • Öğrenmek veya keşfetmek için neye ihtiyacınız var?

2. Liderlik Ekseni Etrafında Dönmek

Bunlar müşterilerin liderlik faaliyetlerine doğru ilerlemelerine yardımcı olacak yönetici koçluğu sorulardır:

 • Ne tür bir liderlik gerekli?
 • Müdahalenizin amacı nedir?
 • Ne tür bir geri dönüş bekliyorsunuz?
 • Hangi işten kaçınıyorsunuz?
 • Hangi çatışmayla karşı karşıya kalmanız gerekiyor?
 • Kimsenin sormak istemediği soru nedir?
 • Sistemin hangi kapasiteyi geliştirmesi gerekiyor?
 • Pazarlık edilebilir olan nedir? Ne değildir?
 • Bunu bu kadar önemli yapan nedir?
 • Neyi merak ediyorsunuz?

3. Belirsizlik ya da Risk Durumunda Kendi Kendini Yönetme

Son olarak, liderlik bir faaliyet halini aldığında danışanların kendilerini yönetmelerine yardımcı olacak bu soruları yönetici koçluğunda kullanabilirsin:

 • Bu durumda güçlü yanlarınız nelerdir?
 • Esnek olmak sizin için nedir?
 • Sizi ne engelliyor?
 • Hangi değerleriniz ya da gereksinimleriniz sizi engelliyor olabilir?
 • Farklı kişilere karşı ne kadar inandırıcısınız?
 • Yetkinizin sınırları nelerdir?
 • Otoritenizin kısıtlamaları nelerdir?
 • Hangi riskleri almak istemiyorsunuz?
 • Hangi popüler olmayan eylem ilerlemeyi sağlayabilir?
 • Kolay seçim ne olurdu?
 • Farklı bir yöntem uygulamak isterseniz, kimin desteğine ihtiyacınız olur?

Bu üç yöneticilik koçluğu soru grubunu iyi bir anlaşma, aktif dinleme ve güçlü koçluk varlığınızla eşleştirin. Liderlik faaliyetinde danışanınıza iyi bir ortak olun. Kendinizi geliştirmek için yönetici koçluğu eğitimlerini ya da genel olarak koçluk eğitimlerini kullanabilirsiniz.

Kaynaklar.

 1. Julia Fabris McBride, PCC
 2. UmutKısa
 3. Gregg Thompson